Daň z nemovitosti - do 31. ledna 2019

Pokud jste se v roce 2018 stali nově vlastníkem nemovitosti, nezapomeňte do 31. ledna 2019 podat daňové přiznání, které slouží jako podklad pro vyčíslení daně z nemovitosti. Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož působnosti se nachází předmětná nemovitost.

Archiv