Do 31. ledna - daň z nemovitosti

Pokud jste se v roce 2017 stali nově vlastníkem nemovitosti, nezapomeňte do 31. ledna 2018 podat daňové přiznání, které slouží jako podklad pro vyčíslení daně z nemovitosti. Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož působnosti se nachází předmětná nemovitost.

Archiv