Rezervovány již 3/4 bytů - Bydlení Studentská

V projektu Bydlení Studentská jsou rezervovány již 3/4 bytových jednotek. Nabídku volných jednotek najdete na www.bydlenistudentska.cz

Archiv